Bedrijfsaansprakelijkheid

Ondernemen is een avontuur: boeiend en spannend, maar er kan ook heel wat misgaan. Tegelijk worden klanten en leveranciers kritischer en mondiger, waardoor de kans groter is dat ze je als bedrijf aansprakelijk stellen in geval van schade. De financiële gevolgen kunnen zo zwaar zijn dat het hele bedrijf op de helling komt te staan. Een aansprakelijkheidsverzekering of BA-uitbating biedt in zo’n geval bescherming.

Beroepsaansprakelijkheid

Bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (of BA-uitbating) dekt schade aan personen of zaken, veroorzaakt door jezelf of je werknemers. Stel dat je werknemer bij een klant thuis zijn ladder op de auto van de klant laat vallen, dan draai je als ondernemer op voor de schade aan die auto. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je hiervoor verzekerd.


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade door intellectuele fouten van jezelf of je werknemers tijdens de uitoefening van het beroep. Stel dat je als consultant verkeerd advies geeft aan een onderneming waardoor die financiële schade lijdt. Gevolg: een schadeclaim aan je been. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je hiervoor verzekerd.

Brandverzekering

Je hebt geknokt om met je zaak te staan waar je nu staat: een mooi klantenbestand, betrouwbare werknemers en een magazijn vol orders. Maar wat als er iets gebeurt waardoor je plots je bedrijfsruimte niet meer kan gebruiken of, erger nog, kwijt bent?


Met brandverzekering bedoelen we eigenlijk gebouwschadeverzekering, want zo’n verzekering dekt veel meer dan enkel brandschade. Meer nog, in ons land dekt deze verzekering meer gevallen van waterschade dan brandschade.


De brandverzekering is flexibel en bestaat uit ruime basiswaarborgen:


  • Brandschade
  • Waterschade
  • Rookschade
  • Schade door storm, hagel, sneeuw en ijsdruk
  • Schade door aanraking door voertuigen
  • Schade door elektriciteit
  • Schade als gevolg van arbeidsconflicten, oproer volksbewegingen envandalisme
  • Onroerende glasbraak
  • Schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van (poging tot) diefstal.


Voor elke onderneming is er een brandverzekering op maat, dankzij extra dekkingen en optionele waarborgen. Wij gaan voor jouw bedrijf op zoek naar de beste oplossing.