Arbeidsongevallen

Wat vergoedt de arbeidsongevallenverzekering?


  • Allerlei kosten zoals medische ingrepen, protheses, verplaatsingen, loonverlies, …
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: dagvergoeding voor loonverlies
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid: jaarlijkse vergoeding na controle door arts, extra tegemoetkoming voor hulpbehoevenden
  • Dodelijk arbeidsongeval: kosten voor de overbrenging en begrafenis, rente voor de nabestaanden

Extralegale voordelen

Wat is een groepsverzekering?


Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (al dan niet een deel van) zijn personeel en dat verschillende waarborgen kan bevatten:

  • pensioenopbouw
  • overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • premievrijstelling


De voorwaarden van de groepsverzekering liggen vast in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever.


Hoe werkt een groepsverzekering?


Als werkgever stort je periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van je aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Zo vul je voor je personeel een spaarkoffertje en de spaarpremies leveren nog intrest op ook.


Hoe weten mijn werknemers wat er al gespaard is?


Sinds 6 december 2016 staat alle informatie over de groepsverzekering van je werknemers opwww.mypension.be. Al hun loopbaangegevens vinden ze daar op hun ‘individuele rekening’, die een overzicht geeft van het wettelijk en aanvullend pensioen.