Gewaarborgd inkomen

Zorg voor de bescherming van uw inkomen als zelfstandige

Als zelfstandige kunt u het zich niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn, doorbijvoorbeeldziekte ofeen ongeval. De eerste maand ontvangt u geen enkele vergoeding en ook daarna is de uitkering van de sociale zekerheid maar erg bescheiden. Denk daarom aan een verzekering Gewaarborgd Inkomen.


Hoeveel dat kost, hoe je moet kiezen, wat het verschil is met de omzetverzekering,…


Het gewaarborgd inkomen in vijf voordelen

  • Je krijgt een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid, bovenop de uitkering van de mutualiteit
  • Je kiest zelf hoe ruim je bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt
  • Je kiest zelf de mogelijke oorzaken van de te verzekeren arbeidsongeschiktheid – ziekte en/of ongevallen
  • De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar
  • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijg je een gewaarborgd inkomen tot op de pensioenleeftijd