IPT

Het IPT in zes voordelen


  • Fiscale aftrekbaarheid:je vennootschap mag onder bepaalde voorwaarden de premies voor je individuele pensioentoezegging aftrekken van de vennootschapsbelasting

  • Garantie:het opgebouwde kapitaal blijft je eigendom, zelfs bij faillissement, fusie, herstructurering, vrijwillig vertrek, noem maar op

  • Soepelheid:de premies zijn niet in steen gebeiteld. Je kan dus de premies voor deze vorm van pensioensparen aanpassen aan je loon, zij het binnen de beperkingen van de 80%-regel

  • Eventuelewinstdeelnameop de IPT-premies, bovenop de gewaarborgde rentevoet

  • Vastgoedfinanciering:je kan je IPT-contract ook gebruiken om onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, verbouwen, herstellen of renoveren

  • Een zo groot mogelijke dekking:je kan binnen je individuele pensioentoezegging ook aanvullende risico’s verzekeren, zoals een vervanginkomen bij arbeidsongeschiktheid, terugbetaling van de IPT-premies tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of een kapitaal bij overlijden, al dan niet door ongeval